•    Συνεχής παρακολούθηση από ιατρούς νεφρολόγους και καρδιολόγο
•    Συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων

Το ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ διαθέτει τον εξής ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν άριστη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε συνδυασμό με την άνεση ενός πολυτελούς περιβάλλοντος:

 • Ιδιωτικό ασθενοφόρο.
 • Τετράσπαστες ηλεκτρικές κλίνες με ατομική τηλεόραση.
 • Internet stations
 • 33 μηχανήματα αιμοκάθαρσης τελευταίας γενιάς.
 • Επεξεργασία νερού με αντίστροφη όσμωση.
 • Φίλτρα: Πολυσουλφόνης Low & High Flux, αιμοφάνης, διοξικής ή τριοξικής κυτταρίνης  ή όποιο άλλο μεμβράνης αιμοκάθαρσης κριθεί αναγακαίο που προορίζονται για μεθόδους κλασικής αιμοκάθαρσης ή μεθόδους αιμοκάθαρσης που γίνεται χρήση υγρών αντικατάστασης (αιμοδιαδιήθηση).
 • Μεγάλη ποικιλία σε βελόνες (φίστουλες).
 • Διττανθρακικά διαλύματα αιμοκάθαρσης.
 • Αποστείρωση των μηχανών αιμοκάθαρσης μεταξύ βαρδιών.
 • Εξυπηρέτηση ασθενών σε περιτοναϊκή κάθαρση (CAPD).
 • Τμήμα ανάνηψης, έκτακτων περιστατικών και εργαστήριο.

Το ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ διαθέτει τις εξής αίθουσες:

 • αίθουσα Α με 25 μηχανήματα όπου υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση οι ασθενείς που δεν πάσχουν από ηπατίτιδα Β ή C.
 • αίθουσα Β όπου υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ασθενείς που είναι φορείς ή πάσχουν από ηπατίτιδα Β.
 • αίθουσα C όπου υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ασθενείς που είναι φορείς ή πάσχουν από ηπατίτιδα C.
 • αίθουσα D, χώρος επέκτασης της μονάδας με δυνατότητα 8 μηχανημάτων για εξυπηρέτηση περισσότερων ασθενών.

Όλες οι ανωτέρω αίθουσες διαθέτουν ξεχωριστά λουτρά και αποδυτήρια.