• Συνεχής παρακολούθηση από ιατρούς νεφρολόγους και καρδιολόγους
  • Συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων 
  • 33 μηχανήματα τελευταίας γενιάς, Γερμανικής κατασκευής αναπτυγμένα όλα κατά κύριο λόγο σε δύο υπερσύγχρονες και άνετες αίθουσες , αλλά και σε ανεξάρτητους χώρους
  • Επεξεργασία νερού με διπλή αντίστροφη όσμωση
  • Δυνατότητα για On Line αιμοκάθαρση
  • Μεγάλη ποικιλία, όλων των μεμβρανών αλλά και επιφανειών Low & High Flux φίλτρων (πολυσουλφόνη, διοξική και τριοξική κυτταρίνη ή οποιαδήποτε κριθεί από τους νεφρολόγους αναγκαία)
  • Μεγάλη ποικιλία βελονών (fistula needles) για ανώδυνη παρακέντηση
  • Αποστείρωση μηχανημάτων μετά από κάθε συνεδρία αιμοκάθαρσης
  • Εξυπηρέτηση ασθενών σε περιτοναϊκή κάθαρση
  • Τμήμα ανάνηψης έκτακτων περιστατικών
  • Εργαστήριο για επείγουσες αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις αλλά και σύμβαση με Διαγνωστικά Κέντρα (μηνιαίος έλεγχος και ότι άλλο κριθεί αναγκαίο από τους ιατρούς)